Hakkımızda

ORGANİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

İşletmelerin uluslararası düzeyde rekabet edebilirliğini sağlayacak profesyonelliğe ulaşmaları için organizasyonlarına değer katmak amacıyla insan kaynakları, danışmanlık ve eğitim hizmetlerini sunmak misyonu ile kurulmuştur.

Temel İlkeler

 • Müşteri Odaklılık
 • Çalışan Mutluluğu
 • Hizmet Kalitesinde Sürekli Gelişim
 • İnovatif ve Özgün Yaklaşım

 

Entegre Politikamız

Firmamız, uyguladığı Entegre Yönetim Sistemi ile vizyon ve misyonuna uygun olarak tüm faaliyetlerini kapsayan, aynı zamanda Entegre Yönetim Sistemi standartlarına uyum sağlayan bir politika amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda;

 • Çalışanlarımızın tam katılımıyla gerek araştırma, uygunluk yükümlülüklerini yerine getirirken, gerek risk ve fırsat değerlendirmeleri, gerekse eğitimlerle hizmet başlangıcından sunuma kadar süreçleri yaşam döngüsü yaklaşımı çerçevesinde özümsemesi esas alınmaktadır.
 • Çevre mevzuatı gereğince Yürütmekte olduğumuz faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkların belirlenmesi, kontrol altına alınması, geri dönüşüm, sürecine katkı sağlanması, geri dönüşümü mümkün olmayanların zararsız hale getirilmesi temel ilkelerimizdendir.
 • Olası acil durumlara hazırlıklı olunması, ramak kala olaylarını belirleyerek, ortaya çıkmasını engelleyecek kontrol sistemlerinin kurulması ve uygulamaya alınması, acil durumların oluşması durumunda olası zararlarının / etkilerinin en alt düzeyde tutulması ve etkin haberleşme yollarının tanımlanması sağlanmaktadır.
 • Tüm ilgili taraflara şeffaflıkla yaklaşılmakta istek, öneri, şikâyet ve beklentileri derinlemesine anlaşılarak müşteri odaklı çalışılmaktadır.
 • Sürekli iyileştirme ve gelişime önem vererek bütünsel kalite yaklaşımı hedeflenmektedir.

Kapsam

Organik İnsan Kaynakları ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti’nin ilgili tüm bölümlerini ve belirli veya belirsiz süreli sözleşmeli olan tüm personeli ve çalışanlarını kapsamaktadır.

 • Amaçlar, Ana Politikalar, İlke ve Değerler, Üst Yönetim
 • Tüm İnsan Kaynakları ile ilgili (Personel Seçme ve Yerleştirme, Eğitim vb.) ve bina yönetimi ile ilgili faaliyetleri Eğitim Birimi (EGTM) İnsan Kaynakları Birimi (INKN) ve Mali ve İdari İşler Birimi (IDMI),tarafından yürütülür ve izlenir.

 


organikik2x-(1)