Danışmanlık Hizmetleri

dan-hiz

Zorlukların en büyüğünü, yarının, bugünün tekrarı olacağı yanılgısıyla hareket edenler yaşayacaktır.

Danışmanlığımızın temel hedefi kurumlarda ‘değer yaratmak’tır. Strateji geliştirerek, yapıyı değiştirerek, ya da iş modelini ve sistemleri yeniden tanımlayarak kuruluşun performansında sıçrama gerçekleştirmek danışmanlık çalışmalarımızın özünü oluşturur. Kuruluşların başarısında
n büyük etkiye yöneticiler sahiptir.

Organik Danışmanlık ve Organik Proje Yönetimi, çok sayıda danışmanlık projesinde edindiği deneyimi geniş araştırmalarla birleştirerek tamamen farklı bir eğitim uygulamaktadır. Bunu yaparken verilerle yönetim
anlayışı ile araştırmalara büyük önem vermekte, Bununla birlikte arama konferansları ve çalıştaylarla ortak akıl oluşturulmaktadır. İşletmelerde sürdürülebilirlik açısından kontrol ve denetim fonksiyonu etkin işletilmektedir.

Danışmanlık Model ve Sistemlerimizden Bazıları;

 • Kurumsal Check up Modeli
 • Toplu Ulaşım Yönetim Sistemi
 • Hizmet Kalitesi Yönetim Sistemi
 • 3. Taraf Denetim Sistemi
 • Future Office Model
 • Norm Kadro Modeli
 • Stratejik Planlama Modeli
 • Tesis içi Lojistik Planlama Modeli
 • Sistem Geliştirme Modeli
 • Kurumsallaşma Modeli
 • Şirket İklimi
 • Süreç Yönetimi
 • Satış Organizasyonu
organikik2x-(1)